39°C

galerija Vprega, Železna Kapla / Galerie Vorspann, Eisenkappel
september 2013